Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Supe

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Supe


  MỤC LỤC

  Nội dung trang

  LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU

  XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC

  PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU CHUNG VE DOANH NGHIỆP 1

  1 - GIỚI THIỆU CHUNG vỀ NHÀ MÁY SUPER PHốT PHÁT LONG THÀNH 1

  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 1

  1.2 Chức năng và nhiệm vụ, các mặt hàng sản xuất kinh doanh của nhà máy .1

  1.3 Công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu của nhà máy .3

  1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của doanh nghiệp .3

  1.5 Tổ chức công tác kế toán tại nhà máy .6

  1.5.1 Đặc điểm tổ chức kế toán tại nhà máy .6

  1.5.2 Cơ cấu bộ máy kế toán tại nhà máy .6

  1.6 Thị trường tiêu thụ sản phẩm super lân .8

  1.7 Đốì thủ cạnh tranh 9

  1.8 Phương hướng phát triển của nhà máy 9

  2 - TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY SUPER PHốT PHÁT LONG THÀNH. 9

  3 - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY .10

  PHẦN THỨ HAI: cơ SỞ LÝ THUYET của đe tài 13

  1 - KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH, Ý NGHĨA CỦA VIỆC

  PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH .13

  1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất .13

  1.2 Khái niệm về giá thành.

  1.3 Ý nghĩa của việc phân tích giá thành .13

  2 - PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH .13

  2.1 Giá thành kế hoạch 14

  2.2 Giá thành định mức 14

  2.3 Giá thành thực tế 14

  3 - PHÂN LOẠI CHI PHÍ SAN XUAT kinh doanh 14

  3.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế của chi phí .14

  3.1.1 Chi phí nguyên vật liệu .14

  3.1.2 Chi phí nhân công .14

  3.1.3 Chi phí khấu hao tài sản cô" định . 14

  3.1.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài .14

  3.1.5 Chi phí bằng tiền .14

  3.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng kinh tế của chi phí 14

  3.2.1 Chi phí trong sản xuất .15

  3.2.2 Chi phí ngoài sản xuất .15

  3.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo quan hệ chi phí và khôi lượng

  sản phẩm hoàn thành 15

  3.3.1 Chi phí bất biến (chi phí cố định) 16

  3.3.2 Chi phí khả biến (chi phí biến đổi) .16

  3.4 Phân loại chi phí theo quy nạp .16

  3.4.1. Chi phí trực tiếp 16

  3.4.2 Chi phí gián tiếp 16

  3.5 Ngoài ra, chi phí sản xuất còn được phân loại theo một số tiêu thức khác 16

  3.5.1 Chi phí ban đầu và chi phí chuyển đổi 16

  3.5.2 Chi phí chờ phân bổ và chi phí trích trước 16

  3.5.3 Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .16

  3.5.4 Chi phí năm trước và chi phí năm nay .16

  4 - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TẬP Hộp chi phí sản XưẤT, tính giá thành SẢN PHẨM, KỲ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHAM .17

  4.1 Đối tượng hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 17

  4.1.1 Đốì tượng hạch toán tập hợp chi phí sản xuất .17

  4.1.2 Đôì tượng tính giá thành sản phẩm .17

  4.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm và các phương pháp tính giá thành .18

  4.2.1 Kỳ tính giá thành sản phẩm 18

  4.2.2 Các phương pháp tính giá thành 18

  4.3 Phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .21

  4.3.1 Phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất 21

  4.3.2 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 21

  5 - KIỂM KÊ, SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHAM dở dang 25

  5.1 Kiểm kê 25

  5.2 Sản phẩm dở dang .25

  5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .25

  5.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 26

  5.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26

  5ắ3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 27

  5.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí kế hoạch 28

  6 - CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUAT .29

  6.1 Sản phẩm hỏng .29

  6.1.2 Sản phẩm hỏng trong định mức 29

  6.1.2 Sản phẩm hỏng ngoài định mức 29

  KIẾN NGHỊ PHỤ .77

  I - VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH AXÍT SUNFUARIC ĐE sản XUAT

  SUPER LÂN ! .77

  II - VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH LƯU HUỲNH ĐE sản XUAT

  AXÍT SUNFUARIC ! 77

  II - VỀ MẶT BẰNG NHÀ MÁY .78

  KẾT LUẬN .79

  PHỤ LỤC . : 80

  TÀI LIẸU THAM KHẢO .81


  Xem Thêm: Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Supe
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Supe sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status