Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn


  MỤC LỤC
  Lời cẩm ơn
  Lời mở đầu
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TổNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH sx - TM TOÀN THẮNG

  I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH sx - TM Toàn Thắng Plastic .1

  1. Giới thiệu về Công ty .1

  2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1

  II. Quá trình công nghệ sản xuất của Công ty 1

  1. Sản phẩm chính .1

  2. Dây chuyển công nghệ sản xuất 1

  III. Cơ câu tể chức bộ máy quản lý của Công ty .2

  1. Cơ cấu bộ máy quản lý toàn bộ Công ty 2

  2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 2

  3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .3

  rv. Tể chức bộ máy kế toán của Công ty 4

  1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán .4

  2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 4

  3. Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán trong Công ty 4

  4. Phương pháp hạch toán kế toán .5

  Về Thuận lợi và khó khăn của công ty .7

  CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUAT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH sx - TM TOÀN

  THẮNG PLASTIC
  A_cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

  SẢN PHẨM

  I. Chỉ phí sản xuâ't .8

  1. Khái niệm .8

  2. Phân loại .8

  IIẻ Giá thành sản phẩm .10

  1. Khái niệm 10

  2. Phân loại 10

  III. Mốì liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11

  IV. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .12

  V. Đốì tượng hạch tọán chỉ phí sản xuất, tính giá thành và phương pháp tính giá thành: .12

  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thnàh sản phẩm .12

  2. Phương pháp tính giá thành 14

  VI. Kế toán tập hựp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15

  A. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15

  1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .15

  2. Chi phí nhân công trực tiếp và các khoản theo lương 17

  3. Chi phí sản xuất chung .19

  B. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 20

  c. Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21

  VII. Sản phẩm dở dang, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng .22

  1. Khái niệm sản phẩm dở dang 22

  2. Đánh giá sản phẩm dở dang .22

  3ề Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng .24

  B_HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH sx - TM TOÀN THANG plastic .26

  I. Kết quả hoạt động SXKD 2 năm 2005 -2006 tại công ty .26

  II. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty .28

  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất .28

  2. Đối tượng tính giá thành 28

  3. Kỳ tính giá thành 28

  4ề Phương pháp tính giá thành 28

  m. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty .29

  lế Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .29

  2. Chi phí nhân công trực tiếp và các khoản theo lương 35

  3. Chi phí sản xuất chung .37

  4. Chi phí bán hàng 41

  5. Chi phí quản lý doanh nghiệp ề .42

  6. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 44

  CHƯƠNG III: MỘT số GIẢI PHÁP ĐE XưẤT nham hoàn thiện CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUAT và tính giá thành sản PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH sx - TM TOÀN THANG plastic

  I. Nhận xét chung .57

  nề Một sô' giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sx - TM Toàn Thắng Plastic .58

  1. Giải pháp 1: Giải pháp về công tác tập hợp CPSX 58

  2. Giải pháp 2: Giải pháp về chi phí nguyên vật liệu .58

  3. Giải pháp 3: Giải pháp về chi phí nhân công trực tiếp .59

  4. Giải pháp 4: Giải pháp về chi phí sản xuất chung 60

  5. Giải pháp 5: Giải pháp về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .62

  6ề Giải pháp 6: Giải pháp về phương pháp tính giá thành 62

  7. Giải pháp 7: Giải pháp về chi phí sản phẩm hỏng, phế liệu 63

  8. Giải pháp 8: Giải pháp về lập báo cáo chênh lệch chi phí .64

  9. Giải pháp 9: Giải pháp về luân chuyển công việc .65

  10ẽ Giải pháp 10ể. Giải pháp về quản lý giá thành .65

  Kết luận

  Phụ lục

  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status