Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng L

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng L


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU.

  CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG .3
  1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty CP Cầu 11 Thăng Long 3
  1.1.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cầu 11 Thăng Long .3

  1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 4
  1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại Công ty CP cầu 11 Thăng Long 6
  1.4. Đặc điểm về chi phí sản xuất tại Công ty CP cầu 11 Thăng Long .7
  1.4.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất .7
  1.4.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 9
  1.4.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí 9
  1.4.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty .10
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG .11
  2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty CP cầu 11 Thăng Long 11
  2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
  2.1.1.1. Các trường hợp sử dụng vật liệu cho sản xuất sản phẩm .11
  2.1.1.2. Tài khoản sử dụng và nội dung kế toán 12
  2.1.1.3. Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
  2.1.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
  2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .26
  2.1.2.1. Đặc điểm lao động, cơ chế tiền lương tại Công ty. .26
  2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 28
  2.1.2.3. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 28
  2.1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 33
  2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 35
  2.1.3.1. Hình thức tổ chức sử dụng máy thi công tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long 35
  2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 36
  2.1.3.3. Kế toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công 36
  2.1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công .39
  2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 45
  2.1.4.1. Tài khoản sử dụng, nội dung kế toán .45
  2.1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất chung 45
  2.1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long .55
  2.1.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 55
  2.1.5.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 60
  2.2. Tính giá thành sản phẩm .61
  2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành .61
  2.2.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm 62
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG .67
  3.1. Đánh giá khái quát công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long .67
  3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 67
  3.1.1.1. Những ưu điểm . 67
  3.1.1.2. Những nhược điểm .68
  3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP cầu 11 Thăng Long 69
  3.2.1. Cơ sở và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 69
  3.2.2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 70
  3.2.2.1. Về bộ máy quản lý 71
  3.2.2.2. Về việc thực hiện chứng từ 71
  3.2.2.3. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
  3.2.2.4. Đối với hạch toán chi phí nhân công .72
  3.2.2.5. Về việc trích trước tiền lương nghỉ phép 73
  3.2.2.6. Về tài sản cố định .84
  3.2.2.7. Về việc trích lập dự phòng .86
  3.2.2.8. Hoàn thiện một số sổ kế toán .87
  3.2.2.9. Về hình thức kế toán 80
  KẾT LUẬN.

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng, làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ. Điều đó không chỉ có nghĩa khối lượng công việc của ngành XDCB tăng lên má kéo theo đó là chi phí đầu tư XDCB cũng gia tăng. Và chi phí sản xuất xây dựng là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các khoản chi của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý vốn một cách có hiệu quả, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn (từ lập dự án, thi công đến nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành), thời gian thi công kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm.
  Chính vì lẽ đó, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một phần cơ bản, không thể thiếu trong công tác hạch toán kế toán.
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm là một mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.
  Với các doanh nghiệp, thực hiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để kiểm tra, giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng, đảm bảo cho doanh nghiệp luôn đứng vững trong cơ chế thị trường, luôn tồn tại cạnh tranh trong nền kinh tế nhiều rủi ro như hiện nay.
  Với Nhà nước, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp là cở sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư XDCB và kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính của các doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã tiếp thu được tại trường cùng thời gian tìm hiểu thực tế công tác hạch toán kế toán tại Côngty CP Cầu 11 Thăng Long. Mặc dù chưa có kinh nghiệm trong công tác hạch toán kế toán nói chung và hoạt động xây lắp nói riêng nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung, cùng các anh chị phòng Tài chính – Kế toán của Công ty, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứư đề tài “ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng Long

  Chuyên đề của em gồm 3 phần:

  Chương I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long.

  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long.
  Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long.


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng L
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng L sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status