Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với vi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với vi


  Lời nói đầu
  Trong nền kinh tế thị trường, thành công của các doanh nghiệp là tạo ra được và duy trì lợi nhuận dài hạn. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp cần phải thiết lập cho mình một nền tảng tài chính vững chắc. Điều này không chỉ bó hẹp theo nghĩa là doanh nghiệp phải có một nguồn tài chính đủ mạnh mà quan trọng hơn là quản lý tài chính như thế nào cho có hiệu quả để phát huy tối đa lợi thế của mình trên thương trường.
  Một cơ chế quản lý tài chính được đánh giá là có hiệu quả nếu cơ chế này trước hết đảm bảo quản lý hữu hiệu tình hình thanh toán và công nợ của doanh nghiệp sao cho có thể duy trì và tăng cường khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong tương lai. Điều này vô cùng quan trọng vì khả năng thanh toán của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại trước mắt của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Để có thể duy trì và tăng cường khả năng thanh toán của doanh nghiệp, đòi hỏi việc quản lý tình hình thanh toán và công nợ phải được quan tâm thích đáng. Muốn vậy cần phải tăng cường hiệu quả của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp vì hạch toán kế toán là một công cụ quản lý tối quan trọng có khả năng phản ánh và giám đốc liên tục và toàn diện nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà công tác hạch toán kế toán vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò của nó ở cả hai lĩnh vực quản lý công nợ trong thanh toán và cung cấp thông tin cho công tác quản trị nội bộ. Điều đó biểu hiện ở: tình trạng phá sản vì công nợ dây dưa và Nợ phải thu khó đòi hiện vẫn là vấn đề nổi cộm trong các hoạt động kinh tế và các thông tin kế toán về thực trạng công nợ chưa được sử dụng phổ biến để thiết lập các quyết sách và chiến lược tài chính, đặc biệt là đối với vấn đề chiếm dụng vốn và thu hồi vốn. Vì vậy, tổ chức hạch toán kế toán như thế nào để đáp ứng được yêu cầu quản lý nói trên là vấn đề cấp thiết đang thu hút được sự quan tâm và mong muốn tìm ra hướng giải quyết của những người làm công tác kế toán hiện nay.
  Đối với một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và kinh doanh thì các quan hệ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp là những quan hệ phát sinh thường xuyên và phổ biến. Những mối quan hệ này có ảnh hưởng lớn tới quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp do nó quyết định một phần quan trọng công tác huy động vốn và thu hồi vốn. Vì vậy quản lý tốt công tác thanh toán, mà đặc biệt là quản lý công nợ, sẽ giúp công ty giảm bớt được những khó khăn trong huy động vốn và thu hồi vốn kinh doanh nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất, kinh doanh và gia tăng lợi nhuận.
  Công ty cổ phần thuốc thú y TWI là một đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc thú y lâu năm nên công ty có quan hệ với rất nhiềukhách hàng và nhà cung cấp. Vì vậy có thể nói, quan hệ thanh toán với những đối tượng này là những mối quan hệ thanh toán đặc trưng của công ty. Xuất phát từ đặc điểm đó cùng với những đòi hỏi cấp thiết của việc hoàn thiện công tác quản lý công nợ hiện nay bằng phương pháp hạch toán kế toán, em đã thực hiện nghiên cứu đề tài:
  " Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TWI ".
  Để thực hiện đề tài trên em đã trực tiếp thu thập số liệu, quan sát, phỏng vấn kế toán thanh toán của công ty về quy trình cũng như phương pháp hạch toán công nợ tại công ty, đồng thời trên cơ sở những số liệu thu thập được em đã thực hiện phân tích để đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán cũng như tình hình và khả năng thanh toán của công ty.
  Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, đề tài của em gồm 3 phần:


  Phần I: Cơ sở lí luận chung và phương pháp hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp trong doanh nghiệp.


  Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty Cổ phần thuốc thú y TWI


  Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty Cổ phần thuốc thú y TWI.


  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán thanh toán với
  khách hàng và nhà cung cấp trong doanh nghiệp. 3
  I. Cơ sở lý luận chung về thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp
  trong doanh nghiệp. 3
  1.1. Thanh toán với người mua, người bán và ý nghĩa của việc quản lý
  công nợ trong thanh toán tại doanh nghiệp 3
  1.2. Các phương thức thanh toán chủ yếu 5
  II. Nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán các
  nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp. 8
  2.1. Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán các nghiệp vụ
  thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 8
  2.2. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán với người mua và người bán 10
  2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 10
  2.2.2. Tài khoản sử dụng 13
  2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán
  với nhà cung cấp 15
  2.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 16
  2.3. Hệ thống sổ sách kế toán 16
  III. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình và khả năng thanh toán
  của doanh nghiệp 19
  3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình thanh toán 19
  3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 20
  Phần II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I 22
  I. Giới thiệu chung về công ty 22
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22
  1.2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh
  của công ty 23
  1.3. Đặc điểm quá trình mua hàng - thanh toán, bán hàng - thu tiền
  của công ty. 24
  1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty 25
  1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 26
  II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với
  khách hàng và nhà cung cấp taị công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I 28
  2.1. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với nhà cung cấp 28
  2.1.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 28
  2.1.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 43
  2.1.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 50
  2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng 54
  2.2.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 54
  2.2.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 61
  2.2.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 67
  III. Thông tin kế toán với việc phân tích đánh giá sơ bộ về tình hình
  và khả năng thanh toán của công ty 72
  3.1. Tình hình thanh toán với người mua người bán tại công ty. 73
  3.2. Phân tích khả năng thanh toán tại công ty. 74
  Phần III. Hoàn thiện hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I. 75
  I. Đánh giá chung về chính sách quản lý hoạt động mua hàng
  thanh toán, bán hàng - thu tiền và thực trạng công tác hạch toán kế toán với người mua người bán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I. 75
  1.1. Những ưu điểm chính. 75
  1.2. Những tồn tại chủ yếu 76
  II. Hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán và hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ. 79
  2.1. Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán tại công ty. 79
  2.2. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty. 80
  Kết luận. 87


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với vi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với vi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status