Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sôn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sôn


  Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong.
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu .1
  Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp.
  1.1, Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
  1.1.1, Những quan điểm cơ bản về tiền lương 3
  1.1.1.1, Khái niệm và nội dung cơ bản về tiền lương 3
  1.1.1.2, Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 5
  1.1.1.3, Nguyên tắc trả lương .6
  1.1.2, Các hình thức trả lương áp dụng tại Doanh Nghiệp .7
  1.1.2.1, Trả lương theo thời gian lao động .8
  1.1.2.1.1, Trả lương theo thời gian giản đơn 8
  1.1.2.1.2, Trả lương theo thời gian có thưởng 10
  1.1.2.2, Hình thức trả lương theo sản phẩm .10
  1.1.2.2.1, Hình thức trả lương sản phẩm trực tiếp cho cá nhân 11
  1.1.2.2.2, Hình thức trả lương sản phẩm tập thể 12
  1.1.2.2.3, Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp .13
  1.1.3, Trả lương khoán 13
  1.1.4, Quỹ tiền lương .15
  1.1.5, Các khoản trích theo lương .15
  1.1.5.1, Quỹ bảo hiểm xã hội 16
  1.1.5.2, Quỹ bảo hiểm y tế 16
  1.1.5.3, Quỹ kinh phí công đoàn 17
  1.1.6, Phụ cấp lương và tiền thưởng 17
  1.1.6.1, Phụ cấp lương .17
  1.1.6.2, Tiền thưởng 18
  1.2, Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19
  1.2.1, Nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục hạch toán kế toán .19
  1.2.1.1, Thủ tục chứng từ kế toán 19
  1.2.1.2, Nguyên tắc yêu cầu hạch toán kế toán .19
  1.2.1.3, Hạch toán lao động, tính lương, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương .20
  1.2.2, Tổ chức chứng từ tài khoản 22
  1.2.2.1, Chứng từ kế toán sử dụng 22
  1.2.2.2, Tài khoản kế toán sử dụng .23
  1.2.2.3, Hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu 24
  1.2.2.4, Sơ đồ hạch toán .26
  1.2.3, Các hình thức ghi sổ kế toán 27
  1.2.3.1, Hình thức Nhật ký - Sổ cái 27
  1.2.3.2, Hình thức chứng từ ghi sổ .28
  1.2.3.3, Hình thức Nhật ký - Chứng từ .28
  1.2.3.4, Hình thức kế toán máy .28
  1.2.3.5, Hình thức Nhật ký chung .28
  1.2.4, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán máy 29
  1.2.5, Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp 30

  Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà - Jurong.
  2.1, Tổng quan về công ty cổ phần xây dưng Sông Đà – Jurong 32
  2.1.1,Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
  2.1.2, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .33
  2.1.3, Cơ câú tổ chức bộ máy của công ty .33
  2.1.4, Khái quát về công tác kế toán tại Công ty .35
  2.1.4.1, Hình thức kế toán và bộ máy kế toán Công ty .35
  2.1.4.2, Đặc điểm kế toán tại công ty và sơ đồ luân chuyển chứng từ 36
  2.1.5, Thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được 39
  2.1.5.1,Thuận lợi 39
  2.1.5.2, Khó khăn 40
  2.1.5.3, Thành tích đạt được 40
  2.2, Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 40
  2.2.1, Phương pháp quản lý lao động và tiền lương tại công ty 40
  2.2.2, Các hình thức và cách tính lương tại Công ty .41
  2.2.3, Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương .49
  2.2.4, Tình hình trích nộp và chi trả các khoản trợ cấp BHXH, BHYT và KPCĐ tại Công ty .62
  2.2.4.1, Đối với BHXH và BHYT 62
  2.2.4.2, Đối với KPCĐ 70
  2.3, Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty .70
  2.3.1, Tổ chức chứng từ hạch toán lao động tiền lương 70
  2.3.1.1, Các chứng từ được sử dụng trong hạch toán 70
  2.3.1.2, Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 70
  2.3.2, Tài khoản kế toán sử dụng. 72
  2.3.2.1, Kế toán tổng hợp tiền lương .72
  2.3.2.2, Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương .80
  2.3.3, Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .85

  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong
  3.1, Một số nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 86
  3.2, Nhận xét về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 88
  3.2.1, Ưu điểm .88
  3.2.2, Nhược điểm .91
  3.3, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty .92
  3.4, Hiệu quả của việc thực hiện kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .96
  3.5, Điều kiện thực hiện giải pháp .98
  Kết luận 100
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới, với các hoạt động diễn ra một cách sôi động, mau lẹ và đầy phức tạp. Để có thể đứng vững trên thị trường và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đó, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải cố gắng tìm mọi cách dành lấy thị phần tiêu thụ của mình trên thị trường. Con đường chủ yếu và cần thiết dẫn đến sự thành đạt cho Doanh nghiệp là cùng với sự thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì điều này mà buộc Doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao, đổi mới, đặc biệt là ở khâu quản lý sao cho Doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt , thích ứng với những thay đổi của thị trường và đồng thời hiệu qủa sản xuất kinh doanh được nâng cao. Vì vậy, mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, trình độ quản lý, tay nghề thợ làm việc là những công việc quan trọng đem hiệu quả hoạt động kinh doanh cao.
  Qua đợt thực tập ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, em đã nhận thấy được cơ cấu tổ chức, quy trình sử dụng các nghiệp vụ kế toán, cách luân chuyển chứng từ kế toán để lập ra được Báo cáo tài chính cho Công ty, giúp những nhà quản lý, cán bộ, ban lãnh đạo, các nhà đầu tư, những người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế có thể nắm rõ tình hình của Công ty. Nhìn chung, Doanh nghiệp đã vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một cách chính xác, linh hoạt và biến được những con số thống kê thành những con số biết nói. Nhằm đáp ứng được điều kiện để hệ thống kế toán là công cụ đắc lực cho bộ máy quản lý và tuân thủ đúng pháp luật kế toán hiện hành.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong” làm khoá luận tốt nghiệp.

  Nội dung gồm 3 chương:
  Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status