Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Tại công ty 76 Bộ quốc phòng Người hướng dẫn cô giáo

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh và khốc liệt của nền kinh tế thị trường thì mỗi chủ doanh nghiệp phải liên tục học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi và sử dụng một cách triệt để các công cụ quản lý kinh tế.
Hạch toán kế toán với chức năng phản ánh và giám đốc các mặt của hoạt động kinh tế, tài chính là công cụ quản lý kinh tế quan trọng của mỗi doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cần phải cố gắng tiết kiệm chi phí, giá thành sản phẩm hợp lý, phấn đấu tăng lợi nhuận, chính vì vậy mà kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong công tác hạch toán ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động tới chính sách giá bán, kết quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp nếu biết tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phù hợp mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm thì uy tín của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định.
Qua thời gian thực tập tại Công ty 76 Bộ Quốc Phòng, với nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý tài chính tại công ty; Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề 5 với đề tài : " Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 76 Bộ Quốc Phòng
Kết cấu đề tài:
Phần thứ nhất: các vấn đề chung về chi phí sản xuất và
Phần hai: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty

Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Tại công ty 76 Bộ quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Tại công ty 76 Bộ quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.