Công tác kế toán NVL và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Trung tâm thiết bị mầm non

Hiện nay, Việt nam đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết nền kinh tế để đạt được mục tiêu đề ra là: Tăng trưởng, phát triển và ổn định nền kinh tế. Để phát triển một nền kinh tế mới, các doanh nghiệp cần có các thông tin kinh tế tài chính kịp thời, chính xác, đầy đủ để điều hành hoạt động của mình. Vì vậy, tổ chức công tác kế toán đóng vai trò rất quan trọng và là bộ phận không thể thiếu được trong các doanh nghiệp để thực hiện quản lý tài chính và cung cấp các thông tin kinh tế tài chính đáp ứng nhu cầu nêu trên.
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay thì các doanh nghiệp phải từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy kế toán để cho các thông tin trên báo cáo tài chính có độ chính xác và độ tin cậy cao hơn và từ đó có kế hoạch sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này thì các doanh nghiệp phảI nâng cao chất lượng và hiệu quả của các phần hành kế toán đặc biệt là phần hành kế toán NVL . NVL là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. vì NVL là một phần cơ bản để tạo nên thực thể của sản phẩm, tuy NVL không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng nó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường. Nếu hạch toán tốt NVL sẽ tạo điều kiện nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Điều này rất quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì nếu thực hiện tót công tác hạch toán NVL sẽ giúp cho ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình tài sản và tình hình vốn của doanh nghiệp mình để từ đó có những biện pháp thích hợp để nâng cao hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết cấu đề tài :
Chương I:
Cơ sở lý luận
Chương 2
Quá trình hình thành và phát triển Thực trạng sản xuất kinh doanh ở công ty thiết bị giáo dục I
Chương 3 :
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Trung tâm thiết bị mầm non
Xem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Trung sẽ giúp ích cho bạn.