Đặc điểm chung về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cơ khí và xây dựng Coma

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế. Chính vì vậy công cuộc xây dựng đất nước đang được đẩy lên rất nhanh từ nhiều góc cạnh, nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên trước thời đại cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, mỗi quốc gia cần phải mang trong mình những khả năng, tiềm lực để có thể đứng vững khi tham gia hội nhập
Một trong những tiêu chí xác định khả năng cạnh tranh của một quốc gia là hệ thống tài chính tiền tệ của quốc gia đó lành mạnh, ổn định. Đối với các công ty cũng vậy, tiềm lực và khả năng tài chính của công ty đó chính là yếu tố cơ bản để đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty. Mà công tác hạch toán kế toán đóng vai trò rất quan trọng. Nó tạo cho công ty có một kế hoạch vững chắc trong tương lai, giúp cho công ty có các chính sách hợp lý đối với tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình sản xuất.
Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh trong điều kiện kinh tế như hiện nay.
Kết cấu của đề tài bao gồm:
Phần I: Tổng quan về kinh doanh và quản lý tại công ty cơ khí và xây lắp Coma
Phần II: Đặc điểm chung về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cơ khí và xây dựng Coma
Phần III: Chế độ chứng từ kế toán
Phần IV: Chế độ sổ kế toán

Xem Thêm: Đặc điểm chung về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cơ khí và xây dựng Coma
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm chung về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cơ khí và xây dựng Coma sẽ giúp ích cho bạn.