Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng Long

Hạch toán giá thành sản phẩm luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp.
Giá thành sản phẩm với chức năng vốn có của nó đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế tổ chức quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp bởi tất cả các nội dung và phương pháp hạch toán về nguyên vật liệu, cộng cụ dụng cụ, tiền lương, khấu hao tài sản cố định đều được kế toán giá thành sử dụng xuyên suốt.
Vì vậy, người phụ trách kế toán giá thành phải là người am hiểu sâu rộng về nghiệp vụ chuyên môn, phải phân loại được chi phí, phải nhận biết được chi phí nào được tính vào giá thành sản phẩm, chi phí nào không được tính vào giá thành sản phẩm. Thử nhìn lại thời kỳ Nhà nước ta thực hiện cơ chế kế hoạch hoá tập trung với sự bao cấp thường xuyên và toàn diện của Nhà nước cùng với sự khống chế các khoản mục cấu thành giá thành và nội dung hạch toán từng khoản mục, cũng như sự khống chế các phương pháp đánh giá các yếu tố vật chất tham gia vào quá trình sản xuất đã làm cho nội dung cấu thành giá thành tách rời với sự vận động của các yếu tố vật chất, làm cho bản thân giá thành không còn là giá thành theo đúng bản chất kinh tế của nó mà biểu thị tính chủ quan áp đặt về mặt ý chí của con người để thực hiện quá trình tái sản xuất, làm cho các doanh nghiệp mang nặng tính ỷ lại, trông chờ từ phía Nhà nước và thiếu quan tâm đến hiệu quả của các đầu vào mang lại.
Khi vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường tức là chúng ta đã chấp nhận sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan của nền kinh tế hành hoá. Sự khắc nghiệt của các quy luật kinh tế bắt buộc các doanh nghiệp phải hết sức tỉnh táo trong kinh doanh, trong hạch toán các khoản chi tiêu. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự khắc nghiệt của nó, ở cơ chế này không tồn tại sự tha thứ và ỷ lại. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới và là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), tổ chức ASEAN, các hiệp định về AFTA đang dần có hiệu lực thì các quan hệ kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng như nhiều khó khăn, thử thách. Cạnh tranh để tồn tại là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
Do đó việc tính đúng, tính đủ, quản lý chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất để đạt được mục tiêu tiết kiệm và tăng cường được lợi nhuận. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học sẽ cung cấp những điều kiện cần thiết cho việc khai thác, động viên mọi khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Tư vấn là một trong các hoạt động mang tính chất đặc thù mà sản phẩm của nó là kết tinh của trí tuệ con người. Do đó kiểm tra, kiểm soát, đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp là công việc rất quan trọng và cần thiết phải thực hiện. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng Long”.
Kết cấu của đề tài bao gồm:
Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần phát triển hạ tầng thăng long
Chương II: Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại công ty cổ phần phát triển hạ tầng thăng long
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại công ty cổ phần phát triển hạ tầng thăng long
Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ tư vấn tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Thăng sẽ giúp ích cho bạn.