KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CPĐTXD VIỆT NHẬT

Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Trong bất kỳ một nền kinh tế, một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu yếu tố sản xuất là TSCĐ đặc biệt là TSCĐHH - Bộ phận quan trọng đảm bảo sự tồn tại và góp phần quyết định đến hiệu quả của đơn vị. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt hơn. Lạm phát tăng cao làm tăng chi phí kinh doanh, lợi nhuận giảm sút. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực nội tại và tăng năng xuất lao động trong DN. Nếu DN sử dụng lãng phí bất kỳ một yếu tố nào của quá trình sản xuất, nhất là TSCĐHH thì DN đã tự làm giảm tính cạnh tranh của mình. Quản lý và sử dụng TSCĐHH hiệu quả đưa doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng là một nội dung lớn đặt ra.
Công ty CPĐT XD Việt Nhật cũng không nằm ngoài xu hướng này. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, xây dựng các công trình giao thông. Do đó TSCĐHH chiểm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản tại DN, đóng vai trò quan trọng và quyết định tới hiệu quả hoạt động SXKD. Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sau khi tìm hiểu thực tế em nhận thấy hoạt động quản lý và sử dụng TSCĐHH tại đơn vị còn có nhiều vướng mắc cần phải hoàn thiện. Công tác kế toán TSCĐHH vẫn còn yếu và thiếu sót. Vì vậy việc nghiên cứu hạch toán kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật là một vấn đề mang tính cấp thiết.
Xem Thêm: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cpđtxd việt nhật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cpđtxd việt nhật sẽ giúp ích cho bạn.