Kế toán CPSX sản phẩm DANKO tại Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ô tô Trần QuangTính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các DN phải tính đến hiệu quả kinh tế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hiệu quả ở đây là việc so sánh chi phí bỏ ra với kết quả thu dược. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc quản lí chi phí là vấn đề cần thiết và sống còn đối với DN đòi hỏi các DN phải không ngừng nâng cao đổi mới cơ chế quản lí và hệ thống công cụ quản lí kinh tế trong đó có kế toán. Với chức năng ghi chép, tính toán , phản ánh giám sát thường xuyên liên tục sự biến động của các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất Kế toán cung cấp số liệu cho các nhà quản lý DN về chi phí của từng bộ phận cũng như của toàn DN để phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức dự toán chi phí, tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí từ đó có biện pháp hạ thấp chi phí.
Tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất , đảm bảo xác định đúng nội dung ,phạm vi cấu thành trong giá thành sản phẩm, lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm. Chính vì vậy kế toán là công cụ có vai trò vô cùng quan trọng trong quản lí kinh tế nói chung và quản lí sản xuất nói riêng đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà chi phí có ý nghĩa sống còn và là vấn đề trọng tâm mà DN quan tâm. Do đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất càng có vai trò quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn với DN.
Xem Thêm: Kế toán CPSX sản phẩm DANKO tại Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX sản phẩm DANKO tại Công ty TNHH kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang sẽ giúp ích cho bạn.