Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Cuộc Sống Đẹp

Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN là xu hướng tất yếu. Nó ngày càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng.Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO xu hướng toàn cầu hóa đang ngày càng tác động mạnh mẽ vào Việt Nam, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Việc đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Xác định kết quả kinh doanh một cách kịp thời chính xác có vai trò rất quan trọng để giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định tối ưu nhất. Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định chi tiết theo từng hoạt động, từng bộ phận sẽ cho nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin cần thiết để có thể phân tích đánh giá xem hoạt động nào có hiệu quả để tư đó có những giải pháp thích hợp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì vậy việc đi sâu vào nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán

Xem Thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Cuộc Sống Đẹp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Cuộc Sống Đẹp sẽ giúp ích cho bạn.