Kế toán chi phí xây dựng trung tâm viễn thông Hà Trung tại công ty TNHH Tân Nam Thành

. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cùng với những biến động của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước, Nhà nước ta đã đưa ra hàng loạt những chính sách kinh tế mới, những sự đổi mới về tài chính, do đó đòi hỏi các DN cần phải hết sức chủ động trong việc quản lý hoạt động sản xất kinh doanh của đơn vị mình.
Để quản lý một cách có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình thì các DN có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau và một trong những công cụ hữu hiệu nhất đó chính là kế toán. Trong đó, kế toán chi phí giữ vài trò rất quan trọng trong công tác kế toán của DN. Những thông tin mà kế toán chi phí cung cấp góp phần giúp các DN đề xuất, thực thi các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của DN và giúp thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của DN.
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích luỹ cùng với vốn đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
So với các ngành sản xuất khác, ngành XDCB có những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều này đã chi phối đến công tác kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. Như vậy, kế toán chi phí sản xuất xây lắp là phần không thể thiếu được đối với các doanh nghiệp xây lắp khi thực hiện chế độ kế toán, hơn nữa là nó có ý nghĩa to lớn và chi phối chất lượng công tác kế toán trong toàn doanh nghiệp.
Xem Thêm: Kế toán chi phí xây dựng trung tâm viễn thông Hà Trung tại công ty TNHH Tân Nam Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí xây dựng trung tâm viễn thông Hà Trung tại công ty TNHH Tân Nam Thành sẽ giúp ích cho bạn.