Kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG

Chúng ta đều biết rằng vốn là biểu hiện bằng tiền của tài sản. Vốn bằng tiền hay tài sản bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong DN được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ thuộc vốn lưu động của DN.
Xuất phát từ bản chất của hạch toán kế toán, chức năng chính của nó là phản ánh, giám đốc các mặt của hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị. Do đó thông tin của kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động quản lý. Thông tin của hạch toán kế toán luôn là thông tin hai mặt của một hoạt động hoặc của một quá trình kinh tế cụ thể như tài sản, thu nhập, phân phối thu nhập, thu, chi
Mục đích của công tác hạch toán tài sản bằng tiền nhằm nghiên cứu quá trình vận động của tiền, giúp cho nhà quản lý có một cái nhìn khái quát quá trình lưu chuyển tiền tệ tại đơn vị để đưa ra những quyết định KD tại những thời điểm thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Xem Thêm: Kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG sẽ giúp ích cho bạn.