Các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty CP thương mại và xây dựng TMB Hà Nội

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Mở cửa nền kinh tế cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với sự cạnh tranh quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để tồn tại và phát triển trong môi trường ngày càng đang quốc tế hóa? Để trả lời cho câu hỏi này thì các doanh nghiệp cần đổi mới về quản lý tổ chức, về trang thiết bị khoa học kĩ thuật, nâng cao trình độ lao động và đặc biệt tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao lợi nhuận có một ý nghĩa hết sức quan trọng.
Lợi nhuận hiện nay được coi là một trong những đòn bẩy kinh tế có hiệu lực nhất, kích thích mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nó là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp có nguồn để trích lập các quỹ như quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo ra động lực để họ cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp từ đó mang lại hiệu quả cao hơn trong tương lai. Bên cạnh đó thì lợi nhuận cũng là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện quá trình tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.
Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty CP thương mại và xây dựng TMB Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty CP thương mại và xây dựng TMB Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.