Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh

luôn phải quan tâm đó là DT. DT là nguồn thu chủ yếu bù đắp chi phí mà DN đã bỏ ra, tạo ra lợi nhuận và phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một DN trong một thời kỳ. Chỉ tiêu này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của DN và thu nhập của người lao động. DT càng cao và ổn định chứng tỏ DN ngày càng phát triển. Do vậy, để đưa ra được những kết luận chính xác nhất về sự thay đổi của DT và vai trò của DT đối với sự phát triển của DN cần thiết phải thực hiện công tác phân tích DT của DN.
Như chúng ta đã biết, bán hàng là quá trình trao đổi hàng hóa- tiền tệ trong đó người bán trao đổi hàng cho người mua và người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền cho người bán. Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó kết thúc một chu kỳ hoạt động kinh doanh và mở ra một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Tăng DTBH thực chất là tăng lượng hàng bán ra trên thị trường và tăng lượng tiền về cho DN. Vì vậy, tăng DTBH vừa có ý nghĩa đối với DN và với xã hội.
Đối với DN, DTBH phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất, phản ánh trình độ tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh của DN. Bởi lẽ có được DTBH chứng tỏ sản phẩm của DN đã được người tiêu dùng chấp nhận về mặt khối lượng, giá trị sử dụng, chất lượng và giá cả. Đồng thời, DTBH còn là nguồn vốn quan trọng để DN trang trải các khoản chi phí về vật tư lao động, đối tượng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, để trả lương, thưởng cho người lao động, trích Bảo hiểm xã hội, nộp thuế theo luật định Vì vậy, tăng DTBH là điều kiện để DN thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, tạo những điều kiện để đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, tăng DTBH sẽ ảnh hưởng tăng lợi nhuận, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

Xem Thêm: Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh sẽ giúp ích cho bạn.