Kế toán bán hàng máy tính tại công ty Cổ Phần Thế Giới Công Nghệ Số F5

Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam trong những năm qua đã có sự đổi mới sâu sắc với Luật Kế toán, 26 chuẩn mực kế toán (VAS) và các thông tư hướng dẫn các CMKT cũng như các văn bản sửa đổi, bổ sung. Hệ thống CMKT Việt Nam ra đời đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng, tạo ra môi trường kinh tế bình đẳng, làm lành mạnh hóa các quan hệ và các hoạt động tài chính và quan trọng hơn là tạo ra sự công nhận của quốc tế đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng do tính chất phức tạp nên việc vận dụng vẫn còn những bất cập cần được hướng dẫn và hoàn thiện. CĐKT theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC thay thế CĐKT doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT đã cho thấy sự hoàn thiện từng bước của CĐKT Việt Nam. Tình trạng một CĐKT chắp vá do được bổ sung, sửa đổi quá nhiều lần đã được khắc phục. Việc tổ chức hoàn thiện phương pháp kế toán bán hàng phù hợp với CĐKT mới và yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết của mỗi DN.
Xem Thêm: Kế toán bán hàng máy tính tại công ty Cổ Phần Thế Giới Công Nghệ Số F5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng máy tính tại công ty Cổ Phần Thế Giới Công Nghệ Số F5 sẽ giúp ích cho bạn.