Kế toán bán nhóm hàng săm lốp tại Công ty cổ phần Cavico Thương mại Xây dựng

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong nền kinh tế thị trường hội nhập mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt vốn có, dưới sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu cuối cùng đó là lợi nhuận. Do vậy, nhu cầu sử dụng thông tin tài chính một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác càng trở lên cấp thiết. Vai trò của kế toán được khẳng định rõ hơn trong xu thế phát triển kinh tế ngày nay, bởi kế toán là một công cụ quản lý tài chính, cung cấp các thông tin tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình SXKD của đơn làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh tế kịp thời.
Với sự phát triển ngày nay, đòi hỏi công tác kế toán không ngừng đổi mới và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung, cũng như đối với các doanh nghiệp nói riêng. Điều đó có ý nghĩa ảnh hưởng trực tiếp với hiện tại, tương lai của mỗi doanh nghiệp nói chung cũng như của Công ty cổ phần Cavico Thương mại Xây dựng nói riêng.
Công ty cổ phần Cavico Thương mại Xây dựng là đơn vị hạch toán độc lập. Sau gần 10 năm hoạt động, với sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên, Công ty đã xây dựng được quy trình làm việc hiệu quả, mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng và thời gian. Do vậy, Công ty đã tạo dựng được một vị thế trên thị trường và là bạn hàng quen thuộc của nhiều công ty trên khắp cả nước.
Xem Thêm: Kế toán bán nhóm hàng săm lốp tại Công ty cổ phần Cavico Thương mại Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán nhóm hàng săm lốp tại Công ty cổ phần Cavico Thương mại Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.