Kế toán nguyên vật liệu tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và công nghiệp PP

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn sáng tạo để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lý tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công rực rỡ. Sản phẩm hàng hóa của nước ta ngày càng đa dạng, phong phú và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Việc gia nhập WTO cùng với xu thế quốc tế hoá toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội để hoà nhập vào thế giới đã làm cho thị trường nước ta ngày một phong phú về hàng hoá, sản phẩm trong và ngoài nước, điều này đã gắn nền kinh tế nước ta với những khó khăn và thách thức mới.
Hiện nay trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình với những ưu thế riêng của như: Chất lượng sản phẩm, giá cả, mẫu mã, tính tiện dụng
Để có được các ưu thế trên, ngoài yếu tố khoa học kỹ thuật, công nghệ và trình độ quản lý kinh doanh thì điều kiện tối cần thiết để doanh nghiệp đứng vững và có uy tín trên thị trường chính là việc quản lý nguyên vật liệu hiệu quả. Nguyên vật liệu được đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, đúng chất lượng là điều kiện quyết định khả năng tái sản xuất mở rộng và góp phần đảm bảo tiến độ sản xuất trong doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là bộ phận trực tiếp tạo nên sản phẩm. Do đó, nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm.
Mục đích của doanh nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả, hơn thế nữa phải là hiệu quả cao, lãi càng nhiều càng tốt. Mà lợi nhuận lại tỷ lệ nghịch với chi phí vì thế các doanh nghiệp đều ra sức tìm con đường giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do vậy với tỷ trọng khoảng 60 – 70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần phải quản lý thật tốt. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý thì sản phẩm làm ra càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo ra mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp trên thị trường. Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò quan trọng như vậy thì yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cần chặt chẽ trong tất cả các khâu từ khâu thu mua, dự trữ, bảo quản và sử dụng. Để quản lý nguyên vật liệu một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn thì công tác kế toán nguyên vật liệu phải được tổ chức một cách khoa học hợp lý vừa tuân thủ những quy định, chế độ của nhà nước vừa phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và công nghiệp PP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và công nghiệp PP sẽ giúp ích cho bạn.