Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu doanh thu
Năm 2006, Viêt Nam gia nhập WTO,chính thức trở thành thành viên của tổ chức kinh tế thế giới.Việc gia nhập WTO tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những tiến bộ công nghệ khoa học mới, trình độ đào tạo - quản lý nguồn lao động hiệu quả.Bên cạnh những cơ hội, việc hội nhập cũng tạo ra không ít khó khăn , thách thức cho các doanh nghiệp, đó là sự cạnh tranh không chỉ với những doanh nghiệp trong nước mà cả với những doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, để có thể tồn tại và đứng vững trong tiến trình hội nhập, các doanh nghiệp cần linh hoạt chủ động thúc đẩy cải tiến sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.Chỉ khi nào hàng hóa được thiêu thụ mới tạo ra doanh thu để bù đắp chi phí, đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho người lao động, tăng khả năng cạnh tranh và tạo lập vị thế doanh nghiệp trên thị trường
Một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó chính là chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh. Doanh thu của doanh nghiệp lớn cũng đồng nghĩa với việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều thuận lợi. Phân tích chỉ tiêu này là một việc rất quan trọng, rất cần được các doanh nghiệp chú trọng. Phân tích chỉ tiêu doanh thu sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình của doanh nghiệp hiện nay như thế nào? Hiệu quả kinh doanh ra sao? Hiệu quả sử dụng đồng vốn có đạt với mong muốn đề ra hay không? Đây cũng chính là chỉ tiêu giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong doanh nghiệp để có những biện pháp khắc phục kịp thời để có những biện pháp nâng cao doanh thu, nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.
Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới có biến động mạnh, đặc biệt là khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng.Hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hoặc sản xuất trì trệ, tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh chóng. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đã và đang tiến hành các chính sách kích cầu tiêu dùng, kiềm chế lạm phát nhằm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, dần dần ổn định nền kinh tế. Vì vậythông tin thống kê thương mại có vai trò cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Có thông tin thương mại đầy đủ, DNTM mới làm tròn các chức năng: Tự chủ kinh doanh, hoạt động kinh doanh theo đúng quy luật và thông lệ thị trường, mở rộng quan hệ kinh tế thông qua các hợp đồng liên doanh liên kết, mới thực hiện được quyền bình đẳng tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước, mới thực sự tự chủ hạch toán kinh tế, tự chủ trang trải bù đắp chi phí, mới thực sự giám chịu trách nhiệm với người lao động và nhà nước.
Xem Thêm: Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 sẽ giúp ích cho bạn.