Phân tích và dự báo thống kê doanh thu khối vận chuyển Công ty Liên Doanh Quốc Tế ABC

1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
Tháng 11 năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO, chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại Thế Giới. Sự hội nhập đã giúp các doanh nghiệp trong nước có được rất nhiều những điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh như việc thông thương, bảo hộ, cơ hội tiếp cận các thị trường lớn, tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật và thu hút đầu tư cao hơn, Nhưng để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường không có sự bao cấp của Nhà nước như hiện nay, thì các Doanh nghiệp phải thật sự năng động và hoạt động phải thật sự có hiệu quả; điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải hoạt động tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Nguồn doanh thu không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ sở để tồn tại mà nó sẽ tạo ra lợi nhuận – điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng và phát triển hoạt động của mình. Xét ở góc độ vi mô trong một doanh nghiệp, thì việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát doanh thu là một hoạt động mang tính sống còn của doanh nghiệp, do đó công tác phân tích thống kê doanh thu trở nên hết sức quan trọng và cần thiết. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt và đánh giá đúng đắn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Liên Doanh Quốc Tế ABC, em nhận thấy rằng đối với Công ty hoạt động phân tích thống kê doanh thu cũng có một vai trò hết sức quạn trọng và cần thiết. Hoạt động này giúp các nhà quản trị Công ty nắm bắt rõ tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Xem Thêm: Phân tích và dự báo thống kê doanh thu khối vận chuyển Công ty Liên Doanh Quốc Tế ABC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và dự báo thống kê doanh thu khối vận chuyển Công ty Liên Doanh Quốc Tế ABC sẽ giúp ích cho bạn.