Phân tích thống kê doanh thu tại công ty Giống rau quả Trung Ương

Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO từ năm 2007. Sự kiện này đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tác phong công nghiệp Mặt khác các doanh nghiệp Việt Nam cũng vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, việc đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý tài chính để phù hợp với nền kinh tế thị trường hội nhập cũng tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước. Để đứng vững, tồn tại và phát triển được trước những quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm ra hướng hoạt động, đem lại hiệu quả, mở rộng quan hệ kinh tế, thu lợi nhuận
Tuy nhiên vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Việt Nam lại là nước đang phát triển, nền kinh tế còn non kém, thêm vào đó là việc chúng ta mới gia nhập WTO, sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu càng lớn hơn đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam chính là những người chịu tác động rõ ràng nhất.
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không có con đường nào khác là doanh nghiệp phải tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, muốn tối đa hóa lợi nhuận thì phải có biện pháp và chính sách tăng doanh thu.
Xem Thêm: Phân tích thống kê doanh thu tại công ty Giống rau quả Trung Ương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thống kê doanh thu tại công ty Giống rau quả Trung Ương sẽ giúp ích cho bạn.