tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuât sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tiến

Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.
Chi phí ản xuất là số tiền mà một nhà sản xuất hay một doanh nghiệp phải chi hoặc để mua các yếu tố đầu vào càn thiết cho quá trình sản xuất hang hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.trong nền kinh tế thị trường quá trình cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt, khốc liệt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ thì việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, doanh nghiệp cần phải có một hệ thống kế toán chi phí sản xuất hoàn thiện. Việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất là một cơ sở quan trọng, cung cấp cho nhà quản lý những thông tin thiết thực trong việc định giá sản phẩm từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tổ chức kế toán chi phí sẩn xuất chính xác hợp lý, tính đúng tính đủ chi phí sản xuất trong doanh nghieepjcos ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chis phí trong doanh nghiệp. Thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành, người quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp Qua đó, nhà quản trị có thể phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành, đưa ra những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường.
Xem Thêm: tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuât sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tiến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuât sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tiến sẽ giúp ích cho bạn.