Kế toán Bán hàng mặt hàng điện tử tại công ty cổ phần đầu tư CK Việt NamTính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Hiện nay, để bắt kịp với xu hướng mới thì các doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới và phát triển cả về hình thức lẫn quy mô và hoạt động của mình.Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, nó là nguồn thông tin đáng tin cậy để doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, kế toán có vai trò rất quan trọng, là khâu mấu chốt, được xem như là mạch máu trong nền kinh tế. Đối với các doanh nghiệp thương mại thì yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình kinh doanh được tiến hành bình thường và liên tục đó là quá trình bán hàng. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay thì một điều mang tính chất sống còn là phải tiêu thụ được hàng hoá vì chỉ có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của sản phẩm sản xuất ra mới được hoàn thiện. Khi hàng hóa được tiêu thụ nhanh thì doanh nghiệp mới tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp,nâng cao đời sống cán bộ CNV, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
Xuất phát từ những vấn đề trên, sau một thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần đầu tư CK Việt Nam, em nhận thấy kế toán bán hàng tại công ty này bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục như: Chưa áp dụng thường xuyên bán hàng có giảm giá chiết khấu cho khách hàng, và chủ yếu là bán lẻ, bán buôn không nhiều do đó doanh thu mặt hàng điện tử của công ty bị giới hạn. Ngoài ra, một số chứng từ, sổ sách của kế toán bán hàng còn chưa đúng quy định của nhà nước .Vì thế, em sẽ đi sâu nghiên cứu kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần đầu tư CK Việt Nam.
Xem Thêm: Kế toán Bán hàng mặt hàng điện tử tại công ty cổ phần đầu tư chứng khoán Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Bán hàng mặt hàng điện tử tại công ty cổ phần đầu tư chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.