Kế toán mua hàng thuốc lá Vinataba Sài Gòn tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Thuý

tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Gia nhập WTO đã cho đất nước ta những cơ hội phát triển lớn nhưng cũng mang ;lại cho VIệt Nam không ít những thách thức không nhỏ. Từ lộ trình mở cửa hoàn toàn ta đã thấy Việt Nam đang phải đối mặt nhiều vấn đề trên tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất phải kể đến các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay. Cạnh Tranh là hai từ luôn luôn được tất cả các doanh nghiệp kinh doanh quan tâm. Trước khi gia nhập WTO thì điều đó đối với một số doanh nghiệp là không quan trong lắm vì họ có thị trường truyền thống cóvốn để lấn át các doanh nghiệp khác, nhưng gia nhập WTO tức là mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Với các doanh nghiệp nước ngoài họ có thế lực vốn lớn hơn, công nghệ chắc chắn hiện đại hơn, và đối với một số ngành hàng họ sẽ cạnh tranh với chúng ta về chất lượng sản phẩm và ưu thế giá cả. Sức cạnh tranh trong ngành sẽ dẫn đến cạnh tranh giữa các ngành. Và các Doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để có thể cạnh tranh được và kinh doanh thành công? rất nhiều yếu tố tạo nên sức mạnh để kinh doanh thành công, nó năm ngay trong nội tại của doanh nghiệp. Đó là hoàn thiện tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thương mại bán hàng đã khó thì mua hàng lại là một yếu tố rẩt quan trọng. Nó là yếu tố quyết định đến đến Giá bán, đến đối tượng khách hàng phục vụ của doanh nghiệp, và sau cùng nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, ảnh hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp
Chính vì vậy mua hàng cần được quản lý ở tất cả các khâu, các khâu mua hàng hoạt động hiệu quả là cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh thành công. Mua hàng là khâu đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá. Kế toán nghiệp vụ mua hàng là một khâu trong quá trình mua hàng, giúp doanh nghiệp theo dõi nguồn hàng, quản lý tài sản, theo dõi và phản ánh kết quả thực hiện kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp.
Xem Thêm: Kế toán mua hàng thuốc lá Vinataba Sài Gòn tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Thuý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán mua hàng thuốc lá Vinataba Sài Gòn tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Thuý sẽ giúp ích cho bạn.