Kế toán tiêu thụ sản phẩm Ti vi tại Công ty TNHH Trường Minh

Tính cấp thiết nghiên cứu kế toán bán hàng
Thị trường là nơi khởi điểm của quá trình kinh doanh và cũng là nơi kết thúc của quá trình này. Thông qua thị trường DN nhận biết được nhu cầu của thị trường và có các biện pháp tiếp cận, khai thác thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN.
Quá trình kinh doanh của DN thương mại gồm ba khâu: Mua vào – Dự trữ - Bán ra. Ta có thể thấy bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN thương mại, là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền được đòi tiền ở người mua, là khâu cuối cùng của chu kỳ tuần hoàn vốn của DN, là cơ sở để tính toán lợi nhuận – mục tiêu hàng đầu của DN. Như vậy, việc thúc đẩy quá trình bán hàng không chỉ góp phần tới sự tồn tại và phát triển DN, phát triển nền kinh tế thị trường, là điều kiện để ổn định và nâng cao đời sống của người lao động và toàn xã hội, mà còn giúp DN thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Đối với một DN thì kế toán có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các thông tin kinh tế tài chính ở DN một cách thường xuyên, trung thực, toàn diện, kịp thời và chính xác. Hạch toán kế toán càng trở lên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý tài chính. Và hạch toán kế toán phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành. Theo quy định của Bộ tài chính, DN nhỏ và vừa sẽ áp dụng “Chế độ Kế toán DN nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, nên các DN nhỏ và vừa như công ty TNHH Trường Minh sẽ áp dụng theo chế độ kế toán này.
Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu trong kế toán nói chung, và tại công ty TNHH Trường Minh nói riêng, kế toán bán hàng là một nội dung nghiên cứu khá quan trọng. qua thời gian thực tập tại công ty, qua kết quả phỏng vấn các cán bộ nhân viên tại công ty cho thấy kế toán bán hàng là một vấn đề quan trọng và cần thiết phải nghiên cứu
Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ sản phẩm Ti vi tại Công ty TNHH Trường Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ sản phẩm Ti vi tại Công ty TNHH Trường Minh sẽ giúp ích cho bạn.