Phân tích thống kê kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thành Đô

Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật chung của thế giới, sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới mang lại không ít cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức vì các doanh nghiệp nước ta chủ yếu là vừa và nhỏ. Khác với chế độ bao cấp, trong nền kinh tế thị trường và đặc biệt là trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay thì sự cạnh tranh càng diễn ra gay gắt, đứng trước hoàn cảnh như vậy thì việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp vô cùng quan trọng, là điều kiện sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất là mục tiêu mà tất cả các doanh nghiệp đều muốn đạt được để tồn tại. Muốn vậy, công tác phân tích thống kê trong doanh nghiệp phải đảm bảo đúng yêu cầu của nhà quản lý.
Việc phân tích thống kê kết quả kinh doanh là rất quan trọng. Sự cần thiết đó không chỉ biểu hiện bên trong doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với toàn xã hội. Một nền kinh tế phát triển thì các doanh nghiệp đòi hỏi có cơ hội phát triển là như nhau, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế. Vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm là làm thế nào để tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.
Phân tích thống kê là quá trình xem xét đánh giá một cách sâu sắc toàn diện các biểu hiện kinh tế xã hội nhằm tìm ra bản chất và tính quy luật cũng như việc phát hiện mối quan hệ tiềm ẩn trong những số liệu đã thu thập được. Thống kê là một công cụ sắc bén trong phân tích hoạt động kinh tế cũng như hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Phân tích thống kê kết quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, nó biểu hiện tập trung nhất của quá trình nghiên cứu, góp phần vào việc đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định xu thế phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Qua phân tích thống kê, doanh nghiệp sẽ qua đó khắc phục được những điểm yếu của doanh nghiệp mình và tận dụng những thế mạnh tiềm năng để góp một phần vào GDP của đất nước.
Xem Thêm: Phân tích thống kê kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thành Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thống kê kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thành Đô sẽ giúp ích cho bạn.