Kế toán mặt hàng máy vi tính tại công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp mạng Hà Nội (DNTT)

Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Theo xu thế của thị trường, các Doanh nghiệp không ngừng cạnh tranh để có thể đứng vững và phát triển. Mỗi Doanh nghiệp có những mục tiêu riêng và chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu ấy. Nhắc tới kế toán là nói tới một công cụ quản lý vô cùng hữu hiệu đối với mọi tổ chức và Doanh nghiệp. Trong quản lý ở các Doanh nghiệp, kế toán giữ vai trò quan trọng, là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh diễn ra trong Doanh nghiệp, thực hiện việc bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất, kinh doanh, tự chủ về tài chính. Và tại Công ty DNTT, kế toán cũng phát huy tất cả các vai trò đó. Đặc biệt, công tác kế toán bán hàng lại càng đóng vai trò chủ đạo hơn đối với một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm ra thị trường.
Đối với một Doanh nghiệp với tuổi đời trên thị trường còn non trẻ như DNTT thì công tác kế toán bán hàng hết sức được chú trọng bởi công cụ này cho Công ty thấy ngay được mình có thể trụ vững được trên thị trường hay không và tiềm lực của mình đến đâu. Hoạt động bán hàng chính là điều kiện tiên quyết cho Công ty tồn tại và phát triền, thông qua hoạt động bán hàng Công ty có doanh thu, nhanh chóng thu hồi vốn kinh doanh đồng thời tạo ra lợi nhuận.
Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty nói chung và công tác kế toán bán hàng nói riêng cùng với kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm báo cáo thực tập năm 2010 vừa qua, có rất nhiều vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Công ty DNTT trong thới gian tới. Một trong những vấn đề nổi bật cần khắc phục là phải hoàn thiện kế toán bán hàng và cụ thể là kế toán mặt hàng máy vi tính – mặt hàng chiếm chủ yếu trong tổng doanh thu của Công ty . Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của các nghiệp vụ kế toán bán hàng từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.
Xem Thêm: Kế toán mặt hàng máy vi tính tại công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp mạng Hà Nội (DNTT)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán mặt hàng máy vi tính tại công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp mạng Hà Nội (DNTT) sẽ giúp ích cho bạn.