Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may mặc QTnP

. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu kế toán nghiệp vụ xuất khẩu
Trong xu thế quốc tế và toàn cầu hoá như hiện nay, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động kinh doanh nói chung và ngoại thương nói riêng ngày càng được chính phủ chú trọng và tạo điều kiện để phát triển trên mọi phương diện. Nhắc đến ngoại thương thì không thể không nói đến hoạt động xuất khẩu. Xuất khẩu không chỉ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho các doanh nghiệp mà nó còn giảm nhập siêu, giúp cân bằng cán cân thanh toán, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất cũng như là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại. Với những lợi ích kể trên thì xuất khẩu đã, đang và sẽ trở thành một trong những hoạt động quan trọng trong nền kinh tế thị trường.
Mặt khác, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu. Đặc biệt là với các doanh nghiệp xuất khẩu, với đặc thù là hoạt động kinh doanh phức tạp, có liên quan đến các quan hệ thương mại quốc tế thì kế toán lại càng đóng vai trò quan trọng. Có được những thông tin chính xác, phản ánh kịp thời không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi được tình hình kinh doanh của mình mà còn là cơ sở để các nhà đầu tư, các khách hàng đưa ra được các quyết định đúng đắn. Do đó để đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, đặc biệt cho việc tính toán xác định kết quả được chính xác, công tác kế toán là vô cùng cần thiết. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phù hợp với các điều luật và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên trong thực tế thì hoạt động kế toán xuất khẩu tại các doanh nghiệp bên cạnh những điều đã làm được thì cũng nổi lên không ít khó khăn. Cụ thể là qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần may mặc QTnP cũng như thông qua kết quả các phiếu điều tra đã tổng hợp được thì em nhận thấy hoạt động kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trong đơn vị thực tập ngoài những thuận lợi còn tồn tại một vài hạn chế. Do đó việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nói chung cũng như công ty QTnP nói riêng.
Xem Thêm: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may mặc QTnP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may mặc QTnP sẽ giúp ích cho bạn.