Kế toán nguyên vật liệu khô đậu tương tồn kho tại công ty TNHH Liên Kết Đầu Tư Livabin

Tính cấp thiết
Những cải cách kinh tế mạnh mẽ trong gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua đã mang lại cho Việt Nam những thành quả bước đầu rất đáng phấn khởi. Việt Nam đã tạo ra được một môi trường kinh tế thị trường có tính cạnh tranh và năng động hơn bao giờ hết. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần được khuyến khích phát triển, tạo nên tính hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.
Bắt nhịp cùng xu thế chung của Đất nước bước sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, các doanh nghiệp được coi là chủ thể tế độc lập có quyền tự chủ trong các hoạt động kinh doanh. Chính cơ chế đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược cũng như các cách quản lý riêng để đảm bảo có lãi. Muốn vậy thì sản phẩm của doanh nghiệp phải đạt được hai yêu cầu tối thiểu là đảm bảo về chất lượng và hạ giá thành. Mà nguyên liệu vật liệu có vị trí rất quan trọng, chính nó tạo nên chất lượng của sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên thực thể của sản phẩm có tính chất quyết định đến giá thành cao hay thấp.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm chiếm tỷ trọng đáng kể. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận, và do đó ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.Tiết kiệm chi phi là tiền đề cho việc hạ giá thành, từ đó hạ giá bán,tạo thế mạnh mở rộng địa bàn tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, tổ chức kế toán nguyên vật liệu có vai trò rất quan trong, nó giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp lập dự toán chi phí nguyên vật liệu, lập kế hoạch vật tư cung cấp kịp thời cho sản xuất, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch,tránh tình trạng dư thừa sử dụng lãng phi vật liệu.Các câu hỏi luôn đặt ra cho các nhà quản lý và những người thực hiện công tác kế toán đó là: Lượng vật liệu tồn kho bao nhiêu là hợp lý? Bảo quản vật liệu đó như thế nào? Phân phối chúng như thế nào để có hiệu quả nhất cho bộ phận sản xuất
Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu khô đậu tương tồn kho tại công ty TNHH Liên Kết Đầu Tư Livabin
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu khô đậu tương tồn kho tại công ty TNHH Liên Kết Đầu Tư Livabin sẽ giúp ích cho bạn.