Kế toán phải trả người bán tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
- Về mặt lý luận: Một thực tế không thể phủ nhận rằng trình độ quản lý kinh doanh ngày càng được nâng cao thì những thông tin kế toán cần thiết phục vụ cho quản trị kinh doanh ngày càng được đặt ra nhiều hơn,đòi hỏi công tác kế toán cũng phải ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng và hiệu quả để thực hiện tốt vai trò là công cụ quản lý kinh tế tài chính .Hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán ở công ty nói chung là điều thực sự cần thiết. Do vậy việc xác định được một cách chính xác,trung thực lại hoàn toàn nhờ vào công tác tổ chức kế toán. Tổ chức kế toán có hợp lý thì thông tin cung cấp mới đảm bảo được yêu cầu quản lý. Hơn nữa tổ chức công tác kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm,điều kiện cụ thể của đơn vị đồng thời phải tôn trọng các nguyên tắc,chuẩn mực,chính sách,chế độ kinh tế tài chính ,chế độ kế toán lại càng cần thiết và cũng là vấn đề phức tạp.
- Về mặt thực tiễn: Việc vận dụng vào tổ chức công tác kế toán tại Công ty, nhất là công ty lại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hệ thống dịch vụ du lịch khách sạn,xây dựng các khu đô thị mới,xây dựng cơ sở hạ tầng với nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho vấn đề quản lý. Vì vậy,vấn đề cần cải tiến và hoàn thiện với yêu cầu quản lý, yêu cầu kinh doanh, mà công tác kế toán các khoản phải trả nói chung và phải trả người bán nói riêng là một yêu cầu cấp thiết cần hoàn thiện.

Xem Thêm: Kế toán phải trả người bán tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán phải trả người bán tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.