Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm Áo Quân phục Hải Quân tại Xí nghiệp May 7- 5 Hải Quân

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.
Nền kinh tế với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế xuất hiện như một động lực thúc đẩy sự phát triển của sản xuất kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là vấn đề được đặt lên hàng đầu, là mục đích phấn đấu của mọi doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp củng cố vị trí vững chắc trên thị trường. Đây là vấn đề xuyên suốt mọi hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Vấn đề hiệu quả ở đây được hiểu là với một lượng đầu vào cố định doanh nghiệp phải tạo ra được kết quả đầu ra với chất lượng cao nhất. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc tiết kiệm chi phí, DN phải tổ chức phối hợp chúng với nhau một cách khoa học. Đó là biện pháp tối ưu để DN đạt được mục tiêu của mình, tăng cường uy tín và vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, để quá trình sản xuất diến ra một cách thuận lợi từ khâu lập kế hoạch sản xuất đến tổ chức thực hiện, quản trị DN cần phải cập nhật thông tin về tình hình chi phí đi đôi với kết quả hoạt động sản xuất. Từ đó đề ra những biện pháp giảm bớt chi phí không cần thiết, khai thác tiềm năng vốn có của DN. Những thông tin kinh tế đó không chỉ được xác định bằng phương pháp trực quan căn cứ vào hình thái vật chất của nó, mà còn bằng phương pháp ghi chép tính toán dựa vào sự phản ánh chi phí trực tiếp phát sinh trên sổ sách. Qua số liệu bộ phận kế toán CPSX cung cấp cho các nhà quản lý theo dõi được chi phí từng đối tượng tập hợp chi phí, từ đó đối chiếu so sánh với số liệu kế hoạch, tình hình sử dụng lao động, vật tư .kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh hoạt động sản xuất theo mục tiêu đã đề ra. Xét trên góc độ này, kế toán nói chung và hạch toán CPSX nói riêng đã khẳng định được vai trò không thể thiếu đối với việc tăng cường công tác quản trị DN.
Như vậy có thể khẳng định chất lượng của thông tin kế toán có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của nhà quản trị. Hơn nữa trên thực tế, công tác kế toán của DN luôn tồn tại những đặc điểm không phù hợp gây khó khăn cho công tác quản lý của các DN, các cơ quan chức năng nhà nước. Vì vậy, vấn đề hoàn thiện kế toán nói chung và hạch toán CPSX nói riêng là yêu cầu, nhiệm vụ khách quan và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Mặt khác, việc lần lượt ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính, các thông tư hướng dẫn thi hành, cùng với quyết định 15/2006/QĐ- BTC quy định chế độ kế toán DN, nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Do đó, hoàn thiện kế toán CPSX của DN còn xuất phát từ yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm Áo Quân phục Hải Quân tại Xí nghiệp May 7- 5 Hải Quân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm Áo Quân phục Hải Quân tại Xí nghiệp May 7- 5 Hải Quân sẽ giúp ích cho bạn.