Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần may & thương mại Mỹ Hưng

Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp sản xuất đã vượt qua những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu để bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, chịu sự điều tiết bởi các quy luật khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. Trước sự cạnh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển được thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả, có lợi nhuận và tích luỹ.
Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tốt, mặc dù cũng có những lúc đi xuống. Việc gia nhập tổ chức kinh tế thế giới đem lại cho nước ta nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hoá xã hôi, củng cố chính trị nhưng cũng đặt nền kinh tế đất nước trước vô vàn những thách thức. Vì một khi đã tham gia vào “một cuộc chơi lớn” thì mọi thành viên trong đó phải chấp nhận những biến cố chung mà cuộc chơi đó mang lại.Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó. Muốn nền kinh tế quốc gia phát triển ổn định thì nhà nước phải đưa ra được những chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý với hoàn cảnh kinh tế đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng phải tự tìm cho mình hướng đi riêng để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Muốn vậy, doanh nghiệp không chỉ sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm với chất lượng cao mà còn phải hạ giá thành sản phẩm để kích thích tiêu dùng. Để làm được điều đó, một trong những nhiêm vụ quan trọng mà doanh nghiệp phải làm là tiết kiêm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể.
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần may & thương mại Mỹ Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần may & thương mại Mỹ Hưng sẽ giúp ích cho bạn.