Kế toán bán hàng linh kiện điện tử tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ Lê Nguyễn

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Bán hàng là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Thông qua bán hàng doanh nghiệp sẽ thu được doanh thu từ đó vốn được thu hồi nhanh đồng thời tạo ra lợi nhuận. Lúc này doanh nghiệp có điều kiện phân phối lợi ích vật chất giữa doanh nghiệp với nhà nước, giữa doanh nghiệp với người lao động và giữa doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp. Hay nói cách khác là sự phối hợp hài hoà 3 lợi ích:
- Lợi ích của nhà nước thông qua thuế phí và lệ phí
- Lợi ích của doanh nghiệp thông qua lợi nhuận
- Lợi ích của người lao động thông qua lương và ưu đãi
Đối với nền kinh tế, bán hàng là điều kiện tiên quyết và cần thiết để kết hợp lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ, thông qua bán hàng mà chu chuyển tiền mặt được thực hiện. Từ đó củng cố và ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người lao động và của toàn xã hội
Qua 3 tuần thực tế điều tra phỏng vấn ( phát ra 5 phiếu thu về 5 phiếu) cho thấy yêu cầu thực tế đối với kế toán bán hàng trong doanh nghiệp đòi hỏi sự ghi chép và xử lý số liệu chính xác, khoa học tình hình bán hàng, thanh toán công nợ, chi phí bán hàng rõ ràng
Xem Thêm: Kế toán bán hàng linh kiện điện tử tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ Lê Nguyễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng linh kiện điện tử tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ Lê Nguyễn sẽ giúp ích cho bạn.