Hoàn thiện kế toán nl,vl và ccdc tại công ty pha lê việt tiệp

Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao về kinh tế, các Doanh nghiệp cần có đầy đủ 3 yếu tố cơ bản đó là Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong đó cần quan tâm đến đối tượng lao động (nguyên vật liệu).
Vật liệu lao động (là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất) là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm do Doanh nghiệp sản xuất ra.
Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất đồng thời là cơ sở vật chất chủ yếu tạo ra sản phẩm mới.
Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mới, vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, khi tham gia vào quá trình sản xuất, vật liệu được tiêu hao toàn bộ một lần vào giá trị của sản phẩm mới được sáng tạo ra.
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, các Doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, do đó chi phí nguyên vật liệu cần được chú trọng hơn trong việc nâng chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy các Doanh nghiệp đều phải cố gắng sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả để sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu không đổi, nhưng tạo ra khối lượng sản phẩm nhiều hơn và đảm bảo cho các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm. Do đó kế toán là công cụ phục vụ quản lý phải ghi chép đầy đủ phản ánh chính xác tình hình thu mua, nhập, xuất và dự trữ nguyên vật liệu để cung cấp thông tin đề ra các biện pháp quản lý nguyên vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu trên.
Ngoài lời mở đầu, chuyên đề gồm có 3 chương sau:
Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán NL,VL và CCDC tại Công ty Pha Lê Việt Tiệp.
Chương 2: Thực tế công tác kế toán NVL,CCDC tại Công ty Pha Lê Việt Tiệp.
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Pha Lê Việt Tiệp


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nl,vl và ccdc tại công ty pha lê việt tiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nl,vl và ccdc tại công ty pha lê việt tiệp sẽ giúp ích cho bạn.