Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ĐTXD Nam Hải

Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để giảm chi phí ở một mức độ có thể thực hiện được. Việc hạch toán về chi phí lao động là một công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí kinh doanh. Hạch toán chi phí nhân công không chỉ là cơ sở để xác định khoản phải nộp ngân sách cho cơ quan phúc lợi xã hội mà còn đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền lương cho người lao động và quyền lợi của họ. Lao động có vai trò cơ bản trong quyết định sản xuất, Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, biểu hiện cụ thể bằng Luật lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ)
Tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu của người lao động, do đó họ đòi hỏi mức lương xứng đáng vơi sức lao động họ bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của họ. Vì vậy đối với các doanh nghiệp việc lựa chọn hình thức trả lương nào cho hợp lý để thoả mãn lợi ích người lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế khuyến khích tăng năng suất lao động là một vấn đề quan trọng. Tùy theo đặc điểm của từng dn mà việc hạch toán tiền lương cho chính xác, khoa học để tính đúng, tính đủ tiền lương , đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động, đặc biệt là đảm bảo công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra được dễ dàng.
Chương I. Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Chương III: Một số ý kiến đề xuất
Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ĐTXD Nam Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ĐTXD Nam Hải sẽ giúp ích cho bạn.