Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang trong quá trình phát triển kinh tế, việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang diễn ra rất nhanh làm thanh đổi bộ mặt đất nước từng ngày. Điều đó không chỉ có nghĩa là khối lượng ngành XDCB tăng lên mà song song với nó là số vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng là vô cùng quan trọng, luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất đòi hỏi các nhà quản lý phải nắm rõ được các hao phí lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạ giá thành sản phẩm. Việc hạch toán CPSX và tính giá thành chính xác, đầy đủ và kịp thời là cơ sở xác định chính xác, thước đo hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
Bố cục của chuyên đề gồm ba phần chính như sau:
Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II. Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.
Chương III. Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4
Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4- Công ty Cổ p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4- Công ty Cổ p sẽ giúp ích cho bạn.