Tổng hợp về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thuận Thành trong tháng 8 năm 2007

Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển, ngày càng ổn định, vững chắc trong thời kỳ mới: Thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Cùng với sự đổi mới về cơ chế và quản lý thì hệ thống kế toán Việt Nam đã có những tiến bộ và phát triển rõ rệt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh khắc nghiệt thì kế toán lại càng khẳng định được vai trò của mình. Nó là công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế và là phương tiện để cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế, tài chính của một đơn vị cho các đối tượng quan tâm như: các cơ quan quản lý nhà nước, chủ thể doanh nghiệp, các nhà đầu tư và ngân hàng.
Công tác kế toán mà thực hiện tốt sẽ là cơ sở để doanh nghiệp phát triển toàn lực về tài chính. Còn việc hoạch toán không chặt chẽ sẽ dẫn đến thông tin tài chính sai lệch sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp, về hoạch toán thường khác nhau, nó phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và đặc điểm quản lý của đơn vị đó. Nhưng dù áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng phải tuân theo những chuẩn mực kế toán đã được ban hành, tạo sự chặt chẽ, chính xác.
Nội dung gồm 3 phần:
Phần I - Những vấn đề chung về công ty
Phần II - Thực trạng công tác hoạch toán tại công ty
Phần III - Nhận xét, ý kiến, kết luận
Xem Thêm: Tổng hợp về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thuận Thành trong tháng 8 năm 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thuận Thành trong tháng 8 năm 20 sẽ giúp ích cho bạn.