Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH đầu tư và phỏt triển cụng nghệ HOÀNG ĐẠT

Cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt trong kinh doanh phấn đấu bảo toàn vốn và có lãi nếu không sẽ không thể tồn tại trên thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác. Để tồn tại và phát triển là mục tiêu hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, nhanh chóng thu hồi vốn, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả bán hàng.
Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế giữ vai trò là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Chỉ khi có tiêu thụ thì giá trị sử dụng của hàng hóa mới được thực hiện, hoàn thiện hơn về nhiều mặt nhờ đó đến tay người tiêu dùng và lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thể hiểu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là việc mua vào - dự trữ, bán ra các loại hàng hóa, thành phẩm, lao vụ dịch vụ. Mỗi nghiệp vụ điều có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh, đều có tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp, song bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến hiệu quả của quá trình kinh doanh.
Bởi vì chỉ khi bán được hàng hoá và bán với khối lượng lớn thì doanh nghiệp mới có thể hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh, có thu nhập để bù đắp chi phí mà doanh nghiệp đã phải bỏ ra đặc biệt là trong quá trình tái sản xuất giản đơn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, và thực hiện giá trị của lao động. Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Ngược lại, những doanh nghiệp không bán được hàng hoá thì sẽ dần lâm vào tình trạng hoạt động khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả và có thể đi tới chỗ phá sản.
Với kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Tình hình tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH HOÀNG ĐẠT.
Chương III: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng hóa tại Công ty TNHH HOÀNG ĐẠT.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH đầu tư và phỏt triển c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH đầu tư và phỏt triển c sẽ giúp ích cho bạn.