Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội

Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn có nguy cơ gặp phải những nguy cơ bất ngờ xảy ra, các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân như:
Các rủi ro do môi trường thiên nhiên: Bão, lụt, động đất, rét, hạn .
Các rủi ro xảy ra do sự tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật: tai nạn ô tô, hàng không, tai nạn lao động v v
Các rủi ro do môi trường xã hội: thất nghiệp, trộm cắp, bệnh tật v.v
Bất kể do nguyên nhân gì, khi rủi ro xảy ra thường đem lại cho con người những khó khăn trong cuộc sống như mất hoặc giảm thu nhập, phá hoại tài sản, làm ngưng trệ sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân v.v làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung.
Chương I
Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu
Chương 2
Thực trạng công tác kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội
Chương 3:
một số Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nội
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tạ sẽ giúp ích cho bạn.