Kế toán chi phí sản xuất trong DNXL trong điều kiện hiện nay

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia . Xây dựng cơ bản là quá trình mới , hiện đại hóa , khôi phục các CT , nhà máy , xí nghiệp , cầu đường nhà cửa nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội . Sản phẩm xây dựng có đặc điểm là : Công nghệ xây dựng ít biến đổi , bí quyết kĩ thuật khó giữ bí mật , trị trường cạnh tranh tự do nên vô cùng gay go quyết liệt . Yếu tố thắng thế trong ngành này chủ yếu là giá thành . Mà giá thành thấp là phải do tài tổ chức điều hành quản lý mà có . Muốn vậy các DN xây dựng phải đầu tư chất xám và việc quản lý sản xuất , quản lý tài chính , quản lý kế toán CPSX và tính giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
Kế toán CPSX ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của giá thành sản phẩm và cuối cùng là ảnh hưởng đến tính trung thực , hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính , cũng như tính đúng đắn của các quyết định trong công tác quản trị DN . Do vậy việc kế toán CPSX trong DN xây dựng hợp lý , đầy đủ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý hiệu quả và chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và cũng góp phần không nhỏ nâng cao sức cạnh tranh của DN trong thương trường khốc liệt này .
Nội dung bài viết:
Chương I : Cơ sở lí luận chung về kế toán CPSX trong D
Chương II : Thực trạng kế toán CPSX trong DN xây lắp ở Việt Nam
ChươngIII: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX tron gDN
xây lắp hiện nay ở Việt Nam

Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất trong DNXL trong điều kiện hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất trong DNXL trong điều kiện hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.