Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty in Công Đoàn.

Trong những năm vừa qua, nhờ thực hiện chính sách mở cửa, diện mạo nền kinh tế nước ta ngày một khởi sắc. Cơ chế thị trường thực sự đã mở ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một sự đổi mới từ bên trong nền kinh tế, đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải chấp nhận cạnh tranh như là một quy luật tất yếu để từ đó chủ động, sáng suốt vạch ra cho mình một phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Không những tồn tại mà còn phải phát triển, phải có tích luỹ để tái sản xuất mở rộng, điều đó đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều câu hỏi, sản xuất cái gì ? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Làm thế nào để sản phẩm sản xuất được thị trường chấp nhận, thu hút thị hiếu tiêu dùng ngày một cao của xã hội với chất lượng cao nhất mà giá cả lại hợp lý và hấp dẫn. Hướng tới những mục tiêu đó, các doanh nghiệp sản xuất cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo và thực hiện cải tiến trong công tác quản lý điều hành sản xuất, phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý đối với các yếu tố liên quan đến quá trình sản suất, phải giám sát từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình sản xuất, tức là từ thu mua nguyên vật liệu (NVL) và khai thác được thị trường tiêu thụ cho sản phẩm để đảm bảo cho việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn. Thực tiễn đã chứng minh, một trong những công cụ quản lý sắc bén đặc biệt hiệu quả và có vai trò quan trọng không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, đó chính là hạch toán kế toán. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí NVL thường chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng giá thành sản phẩm, vì vậy tổ chức hạch toán kế toán NVL là rất cần thiết nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đề ra các biện pháp quản lý NVL nói riêng và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp nói chung một cách khoa học, chặt chẽ hợp lý và hiệu quả. Từ đó góp phần tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành nâng cao hiệu quả. Tổ chức kế toán NVL cũng là một trong những điều kiện chủ yếu để tăng cường vai trò của kế toán nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Nội dung của chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: - Cơ sở lý luận của hạch toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: - Thực trạng hạch toán ở công ty in Công Đoàn.
Phần III: - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở công ty in Công Đoàn.Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty in Công Đoàn.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty in Công Đoàn. sẽ giúp ích cho bạn.