Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCO

Trong thời buối kinh tế thị trường hiện nay với cơ chế kinh doanh ngày càng thoáng và quy mô quốc tế hơn đòi hỏi các con số kế toán các công ty ngày càng phải được minh bạch và công khai. Đề giải quyết bài toán này trong tầm vĩ mô thì những sinh viên học kế toan Việt Nam cần phải được trau dồi, nghiên cứu kiến thức về kế toán và hệ thống kế toán công ty một cách đúng đắn.
Sau một thời gian dài và học tập chúng em đã có cơ hội được tiếp xúc với thực tế. Đây là cơ hội tốt giúp các sinh viên hiểu sâu sắc hơn về kiến thức kế toán mà ở trường không được học đồng thời vận dụng kiến thực sách vở vào thực tế.
Nội dung chính của đề tài kiến tập bao gồm các nội dung sau:
Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần VIET FUCO
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCO
Phần III: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCOXem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCO sẽ giúp ích cho bạn.