Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang.

Trong những năm gần đây việc quản lý kinh tế của Nhà nước đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển một cách nhanh chóng, mục tiêu phát triển của đất nước có sự phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ từng giai đoạn. Nhiều chính sách quản lý kinh tế và chế độ kế toán ra đời liên tục đổi mới, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán.
Sự phát triển một cách tất yếu của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh rất nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý. Điều đó chứng minh sự cần thiết phải có hạch toán kế toán đặc biệt việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ là khâu quan trọng của doanh nghiệp thương mại nên hạch toán tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ là hết sức quan trọng cần phải được quan tâm thoả đáng. Trong nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tìm mọi cách đưa sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng sao cho họ chấp nhận và để doanh nghiệp của mình đat được tối đa lợi nhuận. Hạch toán kế toán sau mỗi kỳ kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp một cái nhìn tổng quát về qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh lại cơ cấu bán hàng, quản lý kinh doanh có hiệu quả nhất. Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh hợp lý sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương pháp kinh doanh, đầu tư sao cho có hiệu quả nhất.
Bỏo cỏo được trỡnh bày với kết cấu gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty CP Thương Mại và Vận Tải Quốc tế Chõu Giang.
Chương II: Tổ chức bộ mỏy kế toán của cụng ty cổ phần và thương mại vận tải quốc tế Châu Giang
Chương III: Một số nhận xột và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Quốc tế Châu Giang. sẽ giúp ích cho bạn.