Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường , đòi hỏi doanh nghiệp nói chung , doanh nghiệp xây lắp nói giêng muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế nước ta hiện nay vấn đề tất yếu là phải quan tâm đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, kinh doanh có lãi vừa là mục đích , vừa là phương tiện để các nhà quản lý doanh nghiệp đạt được những ước muốn khác của mình , quyết định sự sống còn liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được mức chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra , xác định được kết quả hoạt động SXKD . Những việc đó chỉ có thể thực hiện dược trên cơ sở hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác vì chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư , lao động , tiền vốn .trong sản xuất. Quản lý chi phí sản xuất thực chất là việc quản lý sử dụng hợp lý, tiết kiệm , có hiệu quả các loại tài sản , vật tư, lao động , tiền vốn trong quá trình hoạt động SXKD. Mặt khác chi phí sx là cơ sở hạ giá thành sản phẩm .
Từ những yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất chính xác . Nó không chỉ tổ chức ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ , trung thực từng loại chi phí về mặt lượng hao phí mà cả về mặt tính toán các chi phí đó bằng tiền theo đúng những nguyên tắc về dánh giá và phản ánh theo đúng giá trị thực tế của chi phí ở thời điểm nó phát sinh và đúng đối tượng chịu chi phí
Giá thành của sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động SXKD và quản lý tài chính của doanh nghiệp . Nó là cơ sở cho việc xác định hợp lý giá bán của sản phẩm , xác định kết quả hoạt đọng SXKD
và tìm biện pháp hạ giá thành . Còn về mặt tổ chức sẽ phát huy ưu điểm , khắc phục nhược điểm , và giá thành sản phẩm là cơ sở lựa chọn quy trình công nghệ , phương án thi công để đạt chất lượng cao trong thời gian ngắn nhất ,đảm bảo đem lại lợi nhuận cũng như uy tín của doanh nghiệp , tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển vững chắc . chính vì tầm quan trọng của việc xác định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mà doanh nghiệp cần phải tổ chức công tác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm một cách chính xác và kịp thời , đáp ứng cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Xem Thêm: Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134 sẽ giúp ích cho bạn.