Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán

Sự ra đời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một giai đoạn nhất định .Hơn nữa sự ra đời của thị trường chứng khoán còn biểu hiện xu hướng quốc tế hoá trong hoạt động kinh tế cũng như trong sự hội nhập tất yếu của thị trường tài chính trong phạm vi khu vực cũng như trong phạm vi toàn cầu.
Hàng hoá lưu thông trên thị trường chứng khoán là cổ phiếu và trái phiếu do các công ty cổ phần phát hành. Công ty cổ phần là loại hình công ty đặc thù mà một trong những điểm khác biệt nổi bật của công ty cổ phần là công ty phải công khai thông tin về tình hình tài chính , tình hình hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luât về thị trường chứng khoán qua đó các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình đầu tư của mình cũng như có các quyết định đầu tư.
Mặt khác bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng trình bày và cung cấp thông tin về thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng khác nhau đặc biệt đối với loại hình công ty cổ phần là các nhà đầu tư trong hiện tại và tiềm tàng. Tuy nhiên, theo em nhận thấy bảng cân đối kế toán mà các công ty cổ phần tại Việt Nam áp dụng vẫn còn một số hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của các đối tượng quan tâm. Do đó em mạnh dạn chọn đề tài “Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán”.
Kết cấu đề tài gồm hai chương :
Chương 1 : Tổng quan về bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo quy định của chế độ kế toán hiện hành .
Chương 2 : Một số kiến nghị hoàn thiện bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần .

Xem Thêm: Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán sẽ giúp ích cho bạn.