Kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy

Để tìm lời giải cho bài toán lợi nhuận của mình, nhiệm vụ của các doanh nghiệp phải tổ chức tiêu thụ sản phẩm một cách có hiệu quả nhất. Sản phẩm hàng hóa mua về có được thị trường chấp nhận hay không là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế mà sự cạnh tranh gay gắt luôn đặt các doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước được.
Mặt khác, quá trình bán hàng còn có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị “ tiền tệ”, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình kinh doanh tiếp theo. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này ngoài việc tổ chức sản xuất hợp lý, đẩy mạnh tiêu thụ thì việc hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng được các doanh nghiệp rất chú trọng.
Là một đơn vị hạch toán độc lập, tham gia thị trường vì mục tiêu lợi nhuận như hầu hết các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy cũng sử dụng kế toán để phản ánh và giám đốc toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Bộ phận kế toán gồm nhiều phần hành khác nhau, tuy nhiên hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy là kinh doanh thương mại nên công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đặc biệt được chú trọng.
Đề tài kiến tập của em gồm 3 phần chính:
Chương I: Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy.
Chương II: : Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy.


Xem Thêm: Kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy sẽ giúp ích cho bạn.