Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây _dựng vận tảI MINH THANH

Để giải quyết vấn đề nêu trên, một trong những công cụ đắc lực mà mỗi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng cần có là các thông tin phục vụ cho quản trị, đặc biệt là thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm. Tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác kết hợp với tính đúng - tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm như đã nêu trên, qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Hoàng Vương, được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo nguyễn văn hậu và phòng Kế toán công ty, em đã chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây _dựng vận tảI MINH THANH" cho chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty xây dựng_ vận tảI MINH THANH.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng_ vận tảI MINH THANH
Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây _dựng vận tảI MI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây _dựng vận tảI MI sẽ giúp ích cho bạn.