Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyên Thái SơnNền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng vững trước sự cạnh tranh gay gắt, chịu sự tác động của các quy luật kinh tế như: Luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó để tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả tức là phải mang lại lợi nhuận. Vì chính lợi nhuận là mục tiêu theo đuổi của các doanh nghiệp. Đó là tiền đề để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế. Hiện nay doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập tức là lấy thu bù chi đảm bảo có lợi nhuận. Từ đó mà tăng tích luỹ tái sản xuất mở rộng để phát triển đi lên. Để đạt được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện tổ chức tốt, quản lý tốt khâu sản xuất sản phẩm nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm xuống giới hạn thấp nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất.
Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý kinh tế mang lại hiệu quả đó là hạch toán kế toán nói chung và công tác “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẳm nói riêng. Việc tổ chức kế toán đúng đắn, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành. Tổ chức kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chi phí phát sinh ở từng bộ phận, đối tượng sẽ góp phần quản lý tài sản vật tư, tiền vốn,lao động có hiệu quả.
Công ty TNHH Nguyên Thái Sơn là công ty có quy mô vừa và nhỏ, và mới được thành lập không lâu nhưng từ khi thành lập đến nay, công tác kế toán của Công ty luôn được chú trọng và giữ một vị trí không thể thiếu được.
Nội dung gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Tổ chức quản lý, sản xuất, kinh doanh và tổ chức kế toán ở đơn vị
Phần thứ hai:
Phần thứ 3: Những ý kiến nhận xét và đề xuất
Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyên Thái Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyên Thái Sơn sẽ giúp ích cho bạn.