Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng và công trình giao thông 228

LỜI MỞ ĐẦU
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp xây dựng cơ bản nói riêng. Muốn đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải tự biết đánh giá, phân tích các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các mặt mạnh, mặt yếu của mình. Từ đó đưa ra phương hướng, biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục nhiều yếu điểm để đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất.
Kế toán là một phạm trù kinh tế khách quan, trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa là một trong những phương pháp, biện pháp quản lý có hiệu quả nhất và không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị kinh tế cũng như phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản – một loại hình sản xuất tương đối phức tạp, vốn đầu tư lớn, tính đặc thù cao, dễ thất thoát vốn trong quá trình sản xuất, gây khó khăn cho việc quản lý chi phí đầu tư. Mặc khác, trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, các công trình xây lắp đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu. Để ký được hợp đồng kinh tế xây dựng thì doanh nghiệp đưa ra giá dự thầu thấp so với giá đặt thầu. Như vậy, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh lấy thu bù chi, có lãi mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình, giữ uy tín trên thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí sản xuất bỏ ra, không để thất thoát vốn. Tính đúng, tính đủ giá thành. Để làm được điều đó, doanh nghiệp xây lắp phải thông qua các phương pháp hạch toán kế toán, trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng.
Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt mà thiếu đi việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp một cách khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khó có thể đạt được hiệu quả cao. Mặc khác, trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các quan hệ kinh tế của các đơn vị cũng ngày càng phức tạp hơn, quy mô hoạt động của các đơn vị đa dạng hơn. Điều đó tất yếu đòi hỏi công cụ kế toán phải có sự đổi mới tương ứng, phù hợp với nhu cầu quản lý mới. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 nói riêng.
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 cùng với sự hướng dẫn của thầy TS.Trương Anh Dũng em nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề trên. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228’ để có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn nhằm hoàn thiện phần kiến thức rất quan trọng này.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng và công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xây dựng và công sẽ giúp ích cho bạn.